معرفی مرکز خرید اِمار اسکوئر

بریم سراغ معرفی مرکز خرید اِمار اسکوئر که فکر کنم برای اکثریت شناخته شده نیستاِمار اسکوئر مرکز خرید نسبتا لوکسی هست که توی چندین کشور مختلف با اسم‌های مختلف وجود داره هند، مصر، لبنان، عربستان سعودی و مراکش بعضی از این کشورها هستناین مرکز خرید…